Ultrasonik sensör ile arduino alarm projesi

Arduino Ultrasonik Sensör ile Alarm Projesi; Bu, ultrasonik sensör, buzzer ve LED kullanarak bir alarm sistemi yapmak için basit bir projedir. Buzzer, LED ve Yakınlık/Mesafe Sensörü (HC-SR04) olarak da bilinen Ultrasonik sensör yardımıyla yapılan basit bir alarm sistemidir. Düğmeye basılarak buzzer durdurulabilir.

 

Ultrasonik sensör ile arduino alarm projesi

Ultrasonik Sensör ile Arduino Alarm Projesi

Adımlar

 • Arduino UNO’nun +5V ve GND’sini breadboard’a bağlayın.
 • LED için: Katotu (LED’in daha kısa pimi) toprağa ve Anot’u (daha uzun LED pimi) 330 veya 220 ohm’luk bir dirençle bağlayın. Direncin ikinci pinini, şemalarda gösterildiği gibi Arduino’nun pin 6’sına bağlayın.
 • Buzzer için: Arduino’nun pin 8’i ile Pozitif terminali ve GND’ye negatif terminali bağlayın.
 • Ultrasonik Sensör için: VCC ve GND’yi bağlayın. Tetik pimini Arduino’nun 12. pimine ve Yankı pimini 13. pime bağlayın.
 • Kurulum artık hazır. Şimdi kodu Arduino IDE’ye yükleyin ve ardından Arduino’ya yükleyin. Seri Monitör okumalarını kontrol edin.
/* This simple project describes how to make an ultrasonic alarm system using 
LED, Ultasonic Sensor(HC-SR04) and a buzzer.*/ 

//Firstly the connections of ultrasonic Sensor.Connect +5v and GND normally and trigger pin to 12 & echo pin to 13. 

#define trigPin 12
#define echoPin 13
int Buzzer = 8; // Connect buzzer pin to 8
int ledPin= 6; //Connect LEd pin to 6
int duration, distance; //to measure the distance and time taken 

void setup() {
    Serial.begin (9600); 
    //Define the output and input objects(devices)
    pinMode(trigPin, OUTPUT); 
    pinMode(echoPin, INPUT);
    pinMode(Buzzer, OUTPUT);
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {

  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = (duration/2) / 29.1;
  //when distance is greater than or equal to 200 OR less than or equal to 0,the buzzer and LED are off
 if (distance >= 200 || distance <= 0) 
    {
    Serial.println("no object detected");
    digitalWrite(Buzzer,LOW);
    digitalWrite(ledPin,LOW);
    }
 else {
    Serial.println("object detected \n");
    Serial.print("distance= ");       
    Serial.print(distance);    //prints the distance if it is between the range 0 to 200
    tone(Buzzer,400);       // play tone of 400Hz for 500 ms
    digitalWrite(ledPin,HIGH);
 }
}

İpucu: Bu alarmı kapının yanına sabitleyebilirsiniz. Ölçülen maksimum mesafe 4 metredir. Bu nedenle, kodu uygun şekilde değiştirin ve kapının 2 metre yakınına gelen olursa zil çalacak şekilde saklayın!

Bir yanıt yazın