Tasarım beceri atölyesi

Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA), uygulamalı eğitimin ön planda olduğu, deneyimi temel alan bir eğitim yaklaşımıdır. TBA’lar, çocukların derslerde edindikleri bilgileri hayatla ilişkilendirmelerine, bu bilgileri pratik uygulamalara ve yaratıcı ürünlere dönüştürmelerine imkân sağlayan fiziksel alanlardır.

 

Tasarım Beceri Atölyeleri ; Bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri alanlarında hayata dokunan her temada atölye çalışmalarını kapsayan TBA’lar, çağımızın gerektirdiği problem çözme, takım/ekiple iş birliği içinde çalışma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, disiplinler arası hareket etme yetisinin edinilmesi ve süreç temelli bir yaklaşımla bilgiyi tasarıma dönüştürme becerilerinin kazandırılmasına olanak tanımaktadır.

 

Tasarım beceri atölyeleri

Tasarım Beceri Atölyeleri

 

Tasarım Beceri Atölyeleri çocuklarımız birebir üretim süreci içinde, sürekli ve yapıcı bir geribildirim çerçevesinde eğitim ve öğretim görecektir. Bu süreç içinde çocuklarımız akademik başarı da dahil olmak üzere tüm bütünsel başarı ögelerinin ön koşulu olan karakter özelliklerini doğalarına uygun bir şekilde geliştirip, pekiştireceklerdir.

 

Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) Nedir?

Tasarım Beceri Atölyeleri katılımcı öğrenmeyi destekleyen bütünsel bir eğitim yaklaşımıdır. Atölyeler öğrencilerin birlikte etkileşimli öğrenmelerini sağlayan, klasik sınıf tasarımının sınırlılıklarının ötesinde açık öğrenme alanlarıdır.

 

Tasarım beceri atölyesi

Tasarım Beceri Atölyesi

Tasarım beceri atölyelerinin arkasındaki pedagojik kuram özü itibari ile eğitimde başarıya bütünsel bir yaklaşımı içermekte ve çocukta karakter gelişimini ön plana çıkarmaktadır.

Tasarım Beceri Atölyesi

Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA), uygulamalı eğitimin ön planda olduğu, deneyimi temel alan bir eğitim yaklaşımıdır. TBA’lar çocukların derslerde edindikleri bilgileri hayatla ilişkilendirmelerine, bu bilgileri pratik uygulamalara ve yaratıcı ürünlere dönüştürmelerine imkân sağlayan fiziksel alanlardır. Bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri alanlarında hayata dokunan her temada atölye çalışmalarını kapsayan TBA’lar çağımızın gerektirdiği problem çözme, takım/ekiple iş birliği içinde çalışma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, disiplinler arası hareket etme yetisinin edinilmesi ve süreç temelli bir yaklaşımla bilgiyi tasarıma dönüştürme becerilerinin kazandırılmasına olanak tanımaktadır.

 

Bu kuram ve uygulamaları, 21. yüzyılın insan kaynağı taleplerine karşılık olarak, öğrencilerimizde kişisel olduğu kadar sosyal becerileri de okul ortamında geliştirmeyi bütünsel başarı çıktısı için ön koşul olarak kabul etmektedir.

Tasarım Beceri Atölyeleri bilişsel olduğu kadar bilişsel olmayan ve çok yönlü başarıda birebir rolü olan bu becerileri çocuklarımızın doğasına uygun, tecrübe temelli sistemlerle geliştirmek için dizayn edilmiş bir eğitim programıdır. Bu atölyelerde çocuklarımız birebir üretim süreci içinde, sürekli ve yapıcı bir geribildirim çerçevesinde eğitim ve öğretim görecektir.

 

 

Bu süreç içinde çocuklarımız akademik başarı da dahil olmak üzere tüm bütünsel başarı ögelerinin ön koşulu olan karakter özelliklerini doğalarına uygun bir şekilde geliştirip, pekiştireceklerdir.

 

Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) Alanları Nelerdir?

BİLİM

Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Atölyesi (FeTeM) ( Tasarım Beceri Atölyesi )

Fetem Atölyelerinde teorik bilginin dönüştürülmesi amacıyla,

 • Fen Bilimleri,
 • Teknoloji,
 • Mühendislik,
 • Matematik vb.

uygulama alanlarında becerilerin geliştirildiği atölyedir.

 

Yazılım ve Tasarım Atölyesi ( Tasarım Beceri Atölyesi )

Bilişim teknolojilerine yönelik uygulamalar doğrultusunda öğrencilerimizin yeni bilgi ve teknolojileri üreten, bilişim araçlarını doğru, etkin ve güvenli kullanmalarını geliştiren uygulamalara yönelik becerilerin geliştirilmesi amacıyla,

 • Robotik ve Kodlama,
 • Yazılım,
 • Üç Boyutlu (3D) Tasarım,
 • Gırafik Tasarım vb.

uygulama alanlarına dönük çalışmaları içeren atölyedir.

 

SANAT

Görsel Sanatlar Atölyesi ( Tasarım Beceri Atölyesi )

Çizgi, boya ve hacim veren maddeler kullanılarak çeşitli teknikler ile temel tasarım ilke ve elemanlarına uygun, estetik bir değeri olan çalışmalara yönelik,

 • Resim
 • Geleneksel Türk El Sanatları (Hat, Tezhip, Ebru Sanatı, Minyatür, Halı-Kilim Dokumacılığı, İğne Oyası, Örgü, Süs Eşyaları Yapımı vb.)
 • Heykel
 • Seramik
 • Mozaik
 • Özgün Baskı (Linol)
 • Vitray vb.

uygulama alanlarına ilişkin becerilerin geliştirildiği atölyedir.

 

Ahşap ve Metal Atölyesi ( Tasarım Beceri Atölyesi )

Üç boyutlu ahşap ve metal ürünlerin tasarlanması ve üretilmesine yönelik,

 • Ahşap Tasarımı (Oyuncak, maket, kukla yapımı vb.)
 • Ahşap Oymacılığı
 • Flografi (Çivi Sanatı)
 • Tel Bükme Sanatı
 • Alüminyum Folyo ile Rölyef Yapımı
 • Bakır Levha Desen Kabartma vb.

uygulama alanlarında becerilerin geliştirildiği atölyedir.

 

Müzik Atölyesi ( Tasarım Beceri Atölyesi )

Sese biçim veren, malzemesi ses ve söz olan sanatsal alanlara ilişkin,

 • Dinleme-Söyleme
 • Müziksel Algı ve Bilgilenme
 • Müziksel Yaratıcılık
 • Müzik Kültürü vb.

alanlarda becerilerin geliştirildiği atölyedir.

 

SPOR

Salon Sporları Atölyesi ( Tasarım Beceri Atölyesi )

Kapalı alanda çeşitli sportif etkinlikler ile düzenli spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya katkı sunan, öğrencilerin fiziksel becerilerinin geliştirilmesinin yönelik,

 • Atıcılık
 • Dans Sporları
 • Güreş
 • Karate
 • Dart
 • Eskirim
 • Halter
 • Okçuluk
 • Jimnastik
 • Fitness vb.

sporlarının yapıldığı alanlardır.

 

Açık Hava Sporları Atölyesi ( Tasarım Beceri Atölyesi )

Açık alanda çeşitli sportif etkinlikler ile düzenli spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya katkı sunan, öğrencilerin fiziksel becerilerinin geliştirilmesine yönelik,

 • Futbol
 • Basketbol
 • Voleybol
 • Tenis
 • Geleneksel Çocuk Oyunları
 • Oryantirig
 • İzcilik
 • Eğitsel oyun parkurlarında fiziksel etkinlikler gerçekleştirme vb.

sportif alanlarda etkinliklerin gerçekleştirildiği alandır.

 

KÜLTÜR

Drama Atölyesi ( Tasarım Beceri Atölyesi )

İnsanın eyleme dönüşmüş ifadeler ile kendini veya bir olayı, bir olguyu anlatmasına ilişkin,

 • Tiyatro
 • Drama
 • Mahalli Oyunlar
 • Karagöz-Hacivat (Gölge Oyunları)
 • Kukla
 • Masal ve Fıkra Anlatma
 • Müzikal Gösteriler
 • Pandonim
 • Sunuculuk, Diksiyon vb.

alanlarda becerilerin geliştirildiği atölyelerdir.

 

Dil ve Eleştirel Düşünce Atölyesi ( Tasarım Beceri Atölyesi )

Günlük yaşamda ve öğrenme sürecinde mevcut bilgilere eleştirel yaklaşabilme, doğru analiz edebilme, doğru karar verebilme ve eldeki verileri en verimli şekilde yorumlayabilmeye ilişkin, becerilerin geliştirildiği atölyedir.

 

YAŞAM

Yaşam Becerileri Atölyesi ( Tasarım Beceri Atölyesi )

Öğrencilerde;

 • Kendilerine yetebilme
 • Bağımsız bireyler olarak yetişme
 • Girişimcilik
 • Finansal okur yazarlık
 • Basit tamirat işleri yapabilme
 • Küçük ev aletlerini kullanabilme
 • Yemek kültürü
 • Güvenlikli ve sağlıklı yaşama beceriler üzerine doğru davranma
 • Etkili ve doğru iletişim kurma
 • Evde yalnız kaldığında temel ihtiyaçlarını karşılama vb.

temel yaşam becerilerinin kazandırılmasının amaçlandığı atölyelerdir.

 

Bahçe ve Hayvan Bakımı Atölyesi ( Tasarım Beceri Atölyesi )

Öğrencilerin dinlenebilme, bitki ve hayvanların gelişim büyüme süreçlerini gözlemleyebilme, bakımlarında aktif rol alarak sorumluluk duygularını geliştirebilme, toprağa özgürce dokunabilme ve doğal çevre ile hayvanların korunmasına dair etkinliklerin gerçekleştirilmesine ilişkin,

 • Organik tarımsal üretim
 • Fidan dikim ve bakımı
 • Süs bitkisi yetiştiriciliği
 • Hayvan bakımı
 • Peyzaj
 • Kazıbilim (Arkeoloji) vb.

uygulama alanlarında becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı atölyelerdir.

 

Tasarım Beceri Atölyeleri için daha detaylı bilgi hakkında proje desteği ve maliyet çalışması için İz Atölye ile iletişime geçebilirsiniz.

 

İstanbul İz Atölye Eğitim Çözümleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi, Şiir Sokak, No : 10-53
34771, Ümraniye, İstanbul, Türkiye

Vergi D. : Alemdağ
Vergi N. : 4811091442
Mersis : 0481109144200001
Ticaret Sic. : 202370-5

Mail : bilgi@izatolye.com
Telefon : 0850 840 4783 – 0545 834 9353

Bir yanıt yazın