Adem ay

Proje Yöneticisi (Project Manager), bir projenin başlangıcı ve projenin yürütülmesinden sorumlu yöneticidir. Proje yöneticisi ekip içerisindeki planlamaları yapar, proje kaynaklarını ve ekibin yönetilmesini sağlar. Proje yöneticileri çözüm odaklı yaklaşıma sahip olmalı ve realist hedefler belirleyebilmelidir. Bir proje, proje yöneticisi tarafından yönetiliyorsa bu projeye dair tüm yetkilendirme, sorumluluk ve atama yetkisi proje yöneticisinde olmalıdır.

 

Proje yöneticilerinin atanmış olduğu pozisyon belli sınırlarla sona erdirilebilir. Projenin sona ermesi veya proje için belirlenmiş bir hedefin yerine getirilmesi ya da projenin planlanmış bir sürecin sonuna ulaşılmasıyla proje yöneticisinin görevi sona erebilir. Önemli olan proje yöneticisine görevin neden verildiğidir. Projenin tümünün yürütülmesi yerine sadece hedeflenen bir amaç de pekala bir proje yöneticisi atanabilir.

Proje Yöneticisi Görevleri

  • Proje yöneticileri sorumlu olduğu projenin tümünü kapsar. Yönetici doğrudan sonuçların üretilmesinde etkili olmamasına karşın sonucun elde edilmesinde etkili olabilir.
  • Projenin mevcut pozisyonu ilişkili ürün veya servisler, proje araçları, teknikler ve kaynaklar proje yöneticisinin kontrolü altındadır.
  • Proje takımın kurulması, projeye dair riskler ve kesinlik kazanmayan noktaların belirlenmesi bu yöneticilerin görevidir.
  • Proje takımının çalışma süreci yetkisi proje yöneticisine aittir. Proje yöneticileri, takımla sağlıklı bir iletişim kurmalı ve sürekli iletişim halinde olarak planlı şekilde çalışılmasını sağlamalıdır.
  • Projeye dair ortaya çıkan sorunlar, anlaşmazlıklar ve kreatiflik sürecinin en büyük parçası proje yöneticileridir. Tüm dengelerin sağlanması ve projenin asıl hedefine ulaştırılmasından sorumludur.
  • Ekibin kendini değerli hissetmesini, değerlerinin farkında olmasını ve ekip çalışanları için uygun ortamın sağlanması kontrolü proje yöneticilerine aittir.