Arduino yangın alarmı

Arduino ile Yangın Alarmı Sistemi Projesi; Duman ve sıcaklık alarmı projemiz ev iş yerleri için tasarlamış bir projedir. Şuan için sadece alarm vermektedir. Daha da geliştirip itfaiye ye haber verme gibi özelliklerde eklenebilir. Projemiz yüksek yoğunlukta ve yüksek sıcaklıkta alarm verecek şekilde tasarlandı.

 

Projemiz üzerinde DHT11 sıcaklık sensörü MQ4 duman sensörü , RGB led ve buzzer kullanılmıştır.Delikli plaket üzerine devre kurulmuş ve daha derli toplu olması sağlanmıştır. RGB led kullanılarak aynı led üzerinden hem kırmızı hem de yeşil renk alınması sağlanmıştır.

 

Arduino yangın alarmı

Arduino Yangın Alarmı

 

Not : Projedemizde kullanılan duman sensörünün doğru ölçüm yapabilmesi için usb kabloyu bilgisayara takın ve sensörün bir mühdet algılayıcı kısmının ısınmasını bekleyin.Bu süre içerisinde kırmızı ışık yanabilir.

 

Arduino ile Yangın Alarmı Sistemi Projesi Kodlar

 

// Duman ve Sıcaklık Alarmı

#include <dht11.h> //DHT11 Sıcaklık Sensörü Kütüphanesi
dht11 DHT; // DHT11 Kütüphane Fonksiyonu
#define DHT11_PIN 6 // DHT11 Sinyal pini ( Dijital 6 )

const int buzzer=5; // Buzzer Sinyal Pini
const int AOUTpin=A1; // Duman Sensörü Analog Pini
const int DOUTpin=7; // Duman Sensörü Dijital Pini

// RGB Led
const int kirmizi=3; // RGB Led Kırmızı Işık Pini
const int yesil=4; // RGB Led Yeşil Işık Pini

int sicaklik; // Sıcaklık Değişkeni
int limit; // Duman Sensörü Dijital Değişkeni
int value; // Duman Sensörü Alanlog Değişkeni

void setup()
{
Serial.begin(9600); // Seri Bağlantı Hızı
pinMode(DOUTpin, INPUT); // Duman Sensörü Dijital Pin Girişi
pinMode(kirmizi, OUTPUT); // RGB Led Kırmızı Işık Çıkışı
pinMode(yesil, OUTPUT); // RGB Led Yeşil Işık Çıkışı

pinMode(buzzer, OUTPUT); // Buzzer Çıkışı
beep(50);
beep(50);
beep(50);
delay(1000);
}

void loop()
{
sicaklik = DHT.read(DHT11_PIN); // Sıcaklık Değeri Okunuyor
value= analogRead(AOUTpin); // Duman Sensörü Analog Değeri Okunuyor
limit= digitalRead(DOUTpin); // Duman Sensörü Dijital Değeri Okunuyor
Serial.print(“Duman Seviyesi: \t”); // Serial Monitör Yazısı
Serial.println(value,1); // Serial Monitör Çıktısı

Serial.print(“Sicaklik: \t”); // Serial Monitör Yazısı
Serial.print(DHT.temperature,1); // Serial Monitör Çıktısı
Serial.print(“,\t”); // Boşluk Karakteri

delay(300);

if (value > 240){
beep(200);
//Kullanılan RGB Led Anot (Pozitif) Uçlu Olduğudan LOW Değeri Ledi Yakar
digitalWrite(kirmizi, LOW); // Kırmızı Işık Açık
digitalWrite(yesil, HIGH); // Yeşil Işık Kapalı

}

else if (DHT.temperature > 24){
beep(200);
digitalWrite(kirmizi, LOW); // Kırmızı Işık Açık
digitalWrite(yesil, HIGH); // Yeşil Işık Kapalı

}

else {
digitalWrite(kirmizi, HIGH); // Kırmızı Işık Kapalı
digitalWrite(yesil, LOW); // Yeşil Işık Açık
}

}
// Buzzer Alarm Fonksiyonu
void beep(unsigned char delayms){
digitalWrite(buzzer, HIGH); // Buzzer Ses Verir
delay(delayms); // Belirlilen MS cinsinden bekletme
digitalWrite(buzzer, LOW); // Buzzer Sesi Kapatır
delay(delayms); // Belirlilen MS cinsinden bekletme
}

Bir yanıt yazın